Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Η μεταφορική εταιρία SARTRANS ιδρύθηκε στα τέλη του 2004 με αντικείμενο τη μεταφορά παντός είδους επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων εντός της ελληνικής επικράτειας. Αποτελεί συγγενή επιχείρηση της SARMED A.E. η οποία, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται στον τομέα του 3rd Party Logistics οχημάτων (καθετοποιημένες υπηρεσίες διαχείρισης οχημάτων). Επί του παρόντος, ο μεγαλύτερος όγκος των εργασιών της αφορά στην εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου της SARMED, αλλά και ξεχωριστούς πελάτες, όπως και κάθε είδους μεμονωμένες περιπτώσεις.